(08) 3829 5384
HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐIỂM

Nhà Thiếu Nhi Quận 1 có 3 chức năng chính sau:
  1. Tập hợp đông đảo thiếu nhi để giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho các em thông qua các hình thức tổ chức hoạt động giải trí quần chúng rộng rãi và hoạt động chuyên môn.
  2. Phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng năng khiếu, tính sáng tạo cho thiếu nhi.
  3. Nghiên cứu, tổng kết, bồi dưỡng và hướng dẫn phương pháp hoạt động Đội ngoài giờ học và ngoài nhà trường.
Nhà Thiếu Nhi Quận 1 có các nhiệm vụ sau:
  • Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa văn nghệ, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, các loại hình vui chơi lành mạnh bổ ích để thu hút và đáp ứng nhu cầu, sở thích đông đảo của các em thiếu nhi.
  • Nghiên cứu tổ chức thực hiện thể nghiệm và triển khai tập huấn, hướng dẫn các hoạt động trọng tâm theo chương trình của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
  • Tổ chức các lớp đào tạo năng khiếu theo sở thích từ phổ cập đến nâng cao ở các lĩnh vực: văn học, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... tiến tới tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, các đội nhóm chuyên năng khiếu, các lớp hướng nghiệp...
  • Tổ chức các cuộc hội diễn, hội thao, hội thi năng khiếu, các hoạt động giáo dục truyền thống, chính trị - xã hội.
  • Liên kết với các Hội - Đoàn quần chúng, các ban ngành, đoàn thể để tổ chức các hoạt động phù hợp dành cho các đối tượng thiếu nhi.
/uploads/images/Thu%20Vien%20Video/SN%20CLB%20Hai%20Dang.jpg Sinh Nhật Lần Thứ 17 CLB Hải Đăng (09/9/1999 - 09/9/2016)
Xem tất cả clip

Xem tất cả