(08) 3829 5384

Ban Giám Đốc Nhà Thiếu Nhi Quận 1 Các Thời Kỳ

 


STT HỌ VÀ TÊN TỪNG GIỮ CHỨC VỤ GIAI ĐOẠN
1 TRẦN HỒNG TÂM CHỦ NHIỆM CLB THIẾU NHI - (1979)
2 TRẦN NGỌC CHÂU CHỦ NHIỆM NHÀ THIẾU NHI - (1979 – 1980)
3 NGUYỄN THỊ LIÊN CHỦ NHIỆM NHÀ THIẾU NHI - (1980 – 1981)
4 NGUYỄN THỊ TUYẾT CHỦ NHIỆM NHÀ THIẾU NHI - (1981 – 1982)
5 CHÂU HOÀN DŨNG CHỦ NHIỆM NHÀ THIẾU NHI - (1982 – 1987)
6 TRẦN THỊ XUÂN MAI P. CHỦ NHIỆM NHÀ THIẾU NHI - (1985 – 1988)
7 NGUYỄN THỊ CẢNH HỒNG Q. CHỦ NHIỆM NHÀ THIẾU NHI - (1986 – 1989)
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HỒNG CHỦ NHIỆM NHÀ THIẾU NHI - (1987 – 1989)
9 TRẦN ANH DŨNG P. CHỦ NHIỆM NHÀ THIẾU NHI - (1988 – 1993)
10 ĐOÀN THỊ THỦY TIÊN CHỦ NHIỆM NHÀ THIẾU NHI - (1989 – 1992)
11 CAO HUY THẢO PHÓ GIÁM ĐỐC - (1989 – 1996)
12 NGUYỄN NGỌC GIAO GIÁM ĐỐC - (1992 – 1999)
13 HỒ MINH LONG P. GIÁM ĐỐC - (1992 – 1996)
14 LÊ THỊ THANH GIANG GIÁM ĐỐC - (1999 – 2001)
15 LÊ VINH PHÚC P. GIÁM ĐỐC - (1999 – 2011)
16 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG GIÁM ĐỐC - (2001 – 2001)
17 PHAN HƯƠNG GIANG GIÁM ĐỐC - (2001 – 2005)
18 LÊ KIM TUYỀN GIÁM ĐỐC - (2005 – 2007)
19 PHAN KIM LONG P. GIÁM ĐỐC - (2006 đến nay)
20 PHẠM CÔNG TUẦN HẠ GIÁM ĐỐC - (2007 – 2009)
21 LÊ THANH XUÂN P. GIÁM ĐỐC - (2007 – 2008)
22 NGUYỄN MINH NHẬT P. GIÁM ĐỐC - (2008 – 2011)
23 TẠ NGUYỄN TUYẾN GIÁM ĐỐC - (2009 – 2015)
24 NGUYỄN PHƯỚC QUÍ PHÁT P. GIÁM ĐỐC - (2011 – 2012)
25 NGUYỄN TIẾN BÌNH P. GIÁM ĐỐC - (2012 đến nay)
26 NGUYỄN VŨ LINH GIÁM ĐỐC - (2016 đến nay)

Sơ Lược Quá Trình Hình Thành Nhà Thiếu Nhi Quận 1 Sơ Lược Quá Trình Hình Thành Nhà Thiếu Nhi Quận 1
Năm 1979: Nhà thiếu nhi Quận 1 xuất thân từ Câu lạc bộ thiếu nhi Quận 1 trực tiếp tổ chức vài loại hình hoạt động văn hoá văn nghệ đáp ứng nhu cầu giáo dục và định hướng thẩm mỹ nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Năm 1983: Câu lạc bộ được nâng cấp thành Nhà Thiếu nhi Quận 1 trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận 1, được cấp con dấu, mở tài khoản riêng với chức năng chính là tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân và Quận Đoàn Quận 1. Năm 1984: Nhà Thiếu nhi Quận 1 chuyển trụ sở hoạt động về căn nhà số 7 Trần Cao Vân, có điều kiện để phát triển, bồi dưỡng, đào tạo và phục vụ xã hội.
Bộ Máy Tổ Chức Cơ Quan Nhà Thiếu Nhi Quận 1 Bộ Máy Tổ Chức Cơ Quan Nhà Thiếu Nhi Quận 1
Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý Cơ quan Nhà Thiếu Nhi Quận 1 năm 2016
/uploads/images/Thu%20Vien%20Video/SN%20CLB%20Hai%20Dang.jpg Sinh Nhật Lần Thứ 17 CLB Hải Đăng (09/9/1999 - 09/9/2016)
Xem tất cả clip

Xem tất cả