(08) 3829 5384

Giới thiệu

Năm 1979: Nhà thiếu nhi Quận 1 xuất thân từ Câu lạc bộ thiếu nhi Quận 1 trực tiếp tổ chức vài loại hình hoạt động văn hoá văn nghệ đáp ứng nhu cầu giáo dục và định hướng thẩm mỹ nghệ thuật dành cho thiếu nhi.
Năm 1983: Câu lạc bộ được nâng cấp thành Nhà Thiếu nhi Quận 1 trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận 1, được cấp con dấu, mở tài khoản riêng với chức năng chính là tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân và Quận Đoàn Quận 1.
Năm 1984: Nhà Thiếu nhi Quận 1 chuyển trụ sở hoạt động về căn nhà số 7 Trần Cao Vân, có điều kiện để phát triển, bồi dưỡng, đào tạo và phục vụ xã hội.
Xem tất cả
/uploads/images/Thu%20Vien%20Video/IMG_0910.JPG Hình Ảnh Hoạt Động - CLB Hải Đăng - Năm 2016
Xem tất cả clip